Letné prázdniny 2017

VŠETKÝM ČLENOM KLUBU ŽELÁME PEKNÉ PREŽITIE LETNÝCH PRÁZDNIN!