Nábor nových členov

AJ TENTO ROK PLÁNUJEME ROZŠÍRIŤ NAŠU ČLENSKÚ ZÁKLADŇU, BLIŽŠIE INFO OHĽADOM NÁBORU, KTORÝ SA ZAČNE OD SEPTEMBRA, UŽ ČOSKORO.