STV 5. DAN

V sobotu, 17. januára sa v kultúrnom dome v obci Horná Trnávka (okres Žiar nad Hronom) uskutočnili celoslovenské skúšky technickej vyspelosti na majstrovské stupne 1. až 5. Dan. Skúšky organizoval Stredoslovenský zväz karate a celkovo sa skúšok zúčastnilo spolu 14 adeptov. Najprv sa skúšalo na 1. a 2. Dan a potom na 3. až 5. Dan. Trojčlenná skúšobná komisia v zložení:

prof. RNDr. František Kačík, PhD. (predseda), PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. a

 

Ing. Jozef Cisárik preverila cvičencov z techník na mieste, kombinačných techník v pohybe, techník zo športového zápasu kumite, sebaobranných techník a súborných cvičení kata, obtiažnosť závisí podľa výšky technického stupňa o ktorý sa uchádzate. Okrem technickej pripravenosti je potrebné dodržať aj čakacie doby na jednotlivé majstrovské stupne, ako príklad môžeme uviesť, že medzi 4 až 5. Danom sa musí dodržať minimálna čakacia doba 5 rokov. Jedným z dvoch adeptov ktorý sa zúčastnili skúšok na 5. Dan bol z revúckeho karate klubu Arpád Bunjatov, ktorý tieto skúšky úspešne absolvoval a získal 5. Dan. 

 » Fotogaléria turnaja