História klubu

História karate v Revúcej siaha do roku 1986, kedy klub pôsobil na tzv. mestskej úrovni a jeho zakladateľom bol p. Milan Tomlain. Po jeho odchode z klubu, pôsobilo na trénerskom poste viacero jednotlivcov. Neskôr dochádza k štiepeniu pomerov v klube, čo vyústilo k odchodu viacerých kmeňových členov, ktorí si zakladali kluby po okolí resp. ukončili svoje pôsobenie v karate.
Jedným z tých, ktorí neboli spokojní s pomermi a smerovaním v klube bol aj Arpád BUNJATOV. Pozitívna zmena v karatistickom živote v Revúcej nastáva 10. decembra 1997, kedy sa zakladá Karate Klub Magnezit Revúca, na čele ktorého stojí Arpád BUNJATOV. Od 28.1.1998 sme oficiálne zaregistrovaní pod týmto názvom na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie.
Nebolo to ľahké obdobie. Začínali sme úplne od začiatku, ale plní elánu a chuti sme začali poctivo pracovať. Naše nadšenie a svedomitá práca vo všetkých smeroch postupne začala prinášať prvé výsledky a úspechy. Aj napriek niektorým neprajníkom čas ukázal, že sme sa vydali správnou cestou.
Klub sa stáva riadnym členom Slovenského zväzu karate, Stredoslovenského zväzu karate a Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR. Postupne sme sa začali presadzovať aj na súťažnom poli a získavali sme medailové umiestnenia, na M-SR, Slovenských pohároch a regionálnych súťažiach.
Medzi opory v mládežníckych kategóriách v tom čase patrili Radoslav Kolbaba, Peter Sisik, Jana Sopková, Mirka Nemethová, Oleg Kuzma.
Najďalej to v tomto období dotiahla M. Nemethová - majsterka a vicemajsterka SR, reprezentovala SR na turnajoch v Maďarsku a Českuj. V širšej nominácii reprezentantov SR sa na základe dosiahnutých výsledkov ocitol i Peter Sisik.
Zo súčasných pretekárov treba spomenúť: J.Kilika, V.Jančíka, Z.Bunjatovovú, I.Hatašovú, R.Klima, E.Zubáka, J.Vavreka, R.Hataša, ktorí rovnako dosahujú veľmi pekné výsledky a to i na medzinárodných turnajoch (Koblenz, Ostrava, Kopřivnice).
Od začiatku nášho vzniku aktívne spolupracujeme s Centrom voľného času v Revúcej, kde máme vytvorený záujmový krúžok karate. Od augusta roku 2002 meníme názov na KARATE KLUB REVÚCA.
Veľmi dobrú spoluprácu máme s mestom Revúca, ktoré nás v našich aktivitách podporuje a pomáha. Máme zariadenú svoju vlastnú telocvičňu a posilovňu, kde prebieha naša tréningová činnosť.
Pri klube je už niekoľko rokov vytvorená rodičovská rada. Okrem organizácie Revúckeho pohára každoročne organizujeme aj Letné tréningové sústredenie ako aj exhibičné vystúpenia pri rôznych akciách v meste.