Tréningy klubu

Pondelok: od 17.00 do 19.00 hod.
Streda: od 17.00 do 19.00 hod. 
Piatok: od 17.00 do 19.00 hod.

Nájdete nás v Dome športu na ul. Vl. Clementisa 1161.

PaedDr. Rashid Arpád BUNJATOV, 5. DAN
· tréner 4. kvalifikačného stupňa

· skúšobný komisár 1. A triedy

· rozhodca 1.triedy

Bc. Zuzana BUNJATOV - 1. DAN

Kontakt

Mobil: 0903 386 965

E-mail: bunjatov@kkrevuca.sk