Tréningy klubu

Pondelok: od 17.00 do 19.00 hod.
Streda: od 17.00 do 19.00 hod. 
Piatok: od 17.00 do 19.00 hod.

Nájdete nás v Dome športu na ul. Vl. Clementisa 1161.

Mgr. Rashid Arpád BUNJATOV
· tréner 2.triedy
· STV 5. Dan
· skúšobný komisár 1.triedy
· rozhodca 1.triedy

Zuzana BUNJATOV - 1. DAN

Kontakt

Mobil: 0903 386 965

E-mail: bunjatov@kkrevuca.sk

Roman Makróci - 3. kyu