Revúcky pohár 2012

Revúcky pohár organizujeme od roku 2005, takže máme za sebou 7 ročníkov. Vždy bolo našou ambíciou vytvoriť turnaj pre mládež, ktorý by sme každoročne organizovali na solídnej úrovni.

Okrem zviditeľnenia nášho klubu a samotného mesta Revúca, je našim prvoradým cieľom, aby ľudia od nás odchádzali s príjemnými spomienkami a v budúcnosti sa k nám radi vracali. Tí, ktorí organizujú podobné pohárové súťaže mi isto dajú za pravdu, že nie je ľahké organizačne a finančne zabezpečiť takúto akciu.

Na turnaji sa zúčastňujú kluby zo všetkých regiónov Slovenska, čo nás pochopiteľne teší, ale zároveň motivuje do budúcnosti. Na turnaj sú delegovní skúsení rozhodcovia pravidelne rozhodujúci na súťažiach SZK.

Súťažiacich odmeňujeme peknými cenami. Turnaj sa uskutočňuje v máji a je dobrou previerkou pred Majstrovstvami Slovenska mládeže.

Tešíme sa na stretnutie v Revúcej !


Výsledky doterajších ročníkov

» Revúcky pohár 2012 - Poradie klubov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - Poradie jednotlivcov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2011 poradie klubov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2011 poradie jednotlivcov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2010 poradie klubov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2010 poradie jednotlivcov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2009 poradie klubov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2009 poradie jednotlivcov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2008 poradie klubov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2008 poradie jednotlivcov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2007 poradie klubov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2007 poradie jednotlivcov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2006 poradie klubov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2006 poradie jednotlivcov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2005 poradie klubov.pdf
» Revúcky pohár 2012 - 2005 poradie jednotlivcov.pdf